Zemes ierīcības darbi

Iericibas projektsZemes ierīcības darbi tiek veikti zemes vienību sadalīšanai vai apvienošanai, robežu pārkārtošanai,  starpgabalu likvidēšanai, konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai. Zemes ierīcības darbu procesā tiek izstrādāts, saskaņots un vietējā pašvaldībā apstiprināts zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projektu izstrādā sertificēts zemes ierīkotājs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Mūsu sertificētie zemes ierīkotāji piedāvā skojošus zemes ierīcības pakalpojumus:

Sadales priekšlikumu sagatavošana

Ierīcības projektu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana vietējā pašvaldībā

Īpašumu reālā un kamerālā sadale atbilstoši ierīcības projektam

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai uzsāktu zemes ierīcības darbus:

ZIP_Garkalne1. Vietējās pašvaldības lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību ar nosacījumiem projekta izstrādei un grafisko pielikumu;

2. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

3. Zemes robežu plāns;

4. Projekta ierosinātāja iesniegums.

Likumdošana un normatīvie akti:

Zemes ierīcības likums

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Jaunumi

Kontakti

Kompānija “PARNAS” Pro SIA
Ēveles iela 12 k-2, Rīga, LV–1013;
Tālrunis: +371 67339911; +371 67339912
Fakss: +371 67339913
e-mail: parnas@parnas.lv

Norēķinu rekvizīti
Reģ.Nr. LV40103028403
A/S „Swedbank”, HABALV22
LV48HABA0001408051748

Filiāles

Daugavpilī
18.Novembra iela 68, LV–5404;
Tālrunis: +371 65426470
Fakss: +371 65426478
e-mail: parnasd@parnas.lv

Ventspilī
Dzintaru iela 66, LV–3600
Tālrunis: +371 29640972
e-mail: parnasv@parnas.lv