Programmatūra

PHOTOMOD_logo_Page_1 Kompānija “PARNAS” Pro SIA ir uzņēmuma RACURS ražotā programmnodorošinājuma PHOTOMOD oficiālais izplatītājs Latvijas, Igaunijas un Somijas teritorijās.

PHOTOMOD ir spēcīgs un uzticams instruments Zemes virsmas attēlu un tālizpētes datu apstrādei.

PHOTOMOD priekšrocības: PH60

Pilns aeroainu apstrādes process bez papildus grogrammu iesaistīšanas;

Galaprodukti – DTM, 3D vektoru kartes, ortofotoplāni, digitālās kartes;

Dažādi datu apmaiņas formāti, kas nodrošina savietojamību ar citām fotogrammetriskām un GIS sistēmām;

Galveno fotogrammetrisko procesu automatizācija;

Elastīga moduļu sistēma – jūs pērkat tikai to, kas jums nepieciešams;

Augsta produktivitāte;

Plašas tīkla konfigurāciju iespējas lielu projektu realizācijai;

Visaptveroša kvalitātes kontrole visos datu apstrādes posmos;

Plaša stereo novērošanas veidu izvēle – LCD brilles vai ekrāni, kuri uztur page-flipping režīmu, vai vienkāršās anaglifiskās brilles;

Dažādu ievad ierīču atbalsts: 3 un 5 pogu datorpeles, specializēti 3D-manipulatori;

Viegls lietošanā: jūs tiekat vadīti soli pa solim cauri visiem projekta izstrādes posmiem;

Ir pieejamas versijas krievu, angļu, spāņu, un ķīniešu valodās;

Kvalificēts un operatīvs tehniskais atbalsts;

Ļoti pieņemamas cenas.

PHOTOMOD pielietošanas jomas:PHOTOMOD_en_Page_1

Kartogrāfija (topogrāfisko un tematisko karšu izgatavošana vai atjaunošana izmantojot aerofoto un satelītattēlus);

Kadastrs (kadastra karšu un plānu izgatavošana, zemes un ēku inventarizācija);

Ortofotoplānu izgatavošana;

Lielmēroga karšu izgatavošana automaģistrāļu, dzelzceļa maģistrāļu un cita veida maģistrāļu projektēšanas vajadzībām;

Dabas stihiju seku un tehnogēno katastrofu seku ekoloģiskais monitorings un kartēšana;

Reljefa un ēku (būvju) uzmērīšana telekomunikāciju tīklu projektēšanas vajadzībām;

3D modelēšana;

Izglītība un zinātne.

PHOTOMOD moduļi un projektu apstrādes tehnoloģiskā shēma.

PHOTOMOD ir moduļu sistēma. Katrs sistēmas modulis ir paredzēts specifiskas operācijas izpildei katrā konkrētā projekta izstrādes posmā. Pateicoties šādai moduļu sistēmai, programmas lietotājs iegūst maksimālu rezultātu, iegādājoties tādu moduļu konfigurāciju, kura ir vispiemērotākā lietotāja projekta izstrādes tehnoloģiskajam ciklam.

PHOTOMOD sistēmas sastāvā ir iekļauts viens galvenais modulis PHOTOMOD Core un 10 sekojoši moduļi:

PHOTOMOD AT – datu sagatavošana fototriangulācijai;

PHOTOMOD SolverA – centrālās projekcijas attēlu bloka izlīdzināšana;

PHOTOMOD Solver S – skanētu satelītattēlu bloka izlīdzināšana un stereopāru orientēšana;

PHOTOMOD DTM – digitālā reljefa modeļa izveidošana un apstrāde;

PHOTOMOD StereoDraw – 3D vektorizācija un 3D modelēšana;

PHOTOMOD Mosaic – ortofotoplānu izveidošana;

GIS Panorama 2011 Mini – digitālo karšu veidošana (monorežīmā)

PHOTOMOD StereoVectOr – paralēls darbs stereorežīmā ar karti GIS Panorama 2011 Mini formātā;

PHOTOMOD StereoLink – vektorizācija MicroStation vidē stereo režīmā.

PHOTOMOD ScanCorrect – planešetu skaneru ģeometriskā kalibrēšana

Projekta apstrāde PHOTOMOD sistēmā, tehnoloģiskā shēma

Workflow

Sīkāku informāciju par programmnodrošinājumu, tās moduļiem, moduļu aprakstu, kā arī par programmas jaunākajām versijām lasiet programmas ražotāja mājas lapā: www.racurs.ru

Jaunumi

Kontakti

Kompānija “PARNAS” Pro SIA
Ēveles iela 12 k-2, Rīga, LV–1013;
Tālrunis: +371 67339911; +371 67339912
Fakss: +371 67339913
e-mail: parnas@parnas.lv

Norēķinu rekvizīti
Reģ.Nr. LV40103028403
A/S „Swedbank”, HABALV22
LV48HABA0001408051748

Filiāles

Daugavpilī
18.Novembra iela 68, LV–5404;
Tālrunis: +371 65426470
Fakss: +371 65426478
e-mail: parnasd@parnas.lv

Ventspilī
Dzintaru iela 66, LV–3600
Tālrunis: +371 29640972
e-mail: parnasv@parnas.lv