Kadastrālās uzmērīšanas darbi

Kadastrālā uzmērīšana ir inženier-ģeodēzisko darbu komplekss, kas ietver zemes vienību, zemes vienību daļu, būvju kontūru (robežu) noteikšanu, raksturojošo datu iegūšanu apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu.

Nepieciešamība veikt kadastrālās uzmērīšanas darbus bieži rodas nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas procesā, pēc nekustamā īpašuma apvienošanas vai sadales, lai reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu, kā arī lai aktualizētu kadastra datus par jau reģistrētā zemes īpašuma robežām, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā, u.c.

Kompānija PARNAS Pro SIA sertificētie speciālisti piedāvā sekojošus kadastrālās uzmērīšanas darbus:rsz_20131025_103500

Zemes vienību robežu kadastrālā uzmērīšana

Robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un reģistrācija LR Valsts zemes dienestā.

Robežpunktu iznešana, nostiprināšana, atjaunošana dabā

Atmežošanas punktu iznešana, nostiprināšana, atjaunošana dabā

rsz_20131025_103932

Kādi dokumenti nepieciešami, lai uzsāktu kadastrālos darbus:

1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments

2.  īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums

3. zemes robežu plāns (ja ir)

4. apstiprināts zemes ierīcības projekts (īpašuma sadales gadījumā)

5. citi dokumenti atkarībā no pasūtījuma specifikasSaulkr_Kisupe2_104_rob_plans

Likumdošana un normatīvie akti:

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Jaunumi

Kontakti

Kompānija “PARNAS” Pro SIA
Ēveles iela 12 k-2, Rīga, LV–1013;
Tālrunis: +371 67339911; +371 67339912
Fakss: +371 67339913
e-mail: parnas@parnas.lv

Norēķinu rekvizīti
Reģ.Nr. LV40103028403
A/S „Swedbank”, HABALV22
LV48HABA0001408051748

Filiāles

Daugavpilī
18.Novembra iela 68, LV–5404;
Tālrunis: +371 65426470
Fakss: +371 65426478
e-mail: parnasd@parnas.lv

Ventspilī
Dzintaru iela 66, LV–3600
Tālrunis: +371 29640972
e-mail: parnasv@parnas.lv