Ģeodēziskie un topogrāfiskie darbi

Ģeodēziskie un topogrāfiskie uzmērījumi ir darbu kopums, kas ir vērsts uz informācijas iegūšanu par apvidu – reljefu, augstumiem, attālumiem, platībām, kā arī par dažādiem virszemes un pazemes elementiem – būvēm, ēkām, komunikācijām un to raksturlielumiem. Topogrāfisko uzmērījumu rezultātā tiek veidots topogrāfiskais vai izpilduzmērījumu plāns.

Kompānija “PARNAS” Pro SIA kopš 1991. gada darbojas ģeodēziskās un topogrāfiskās inženierizpētes nozarē. Esam ieguvuši lielu pieredzi dažādas sarežģītības un dažāda apjoma projektu izpildē.

Piedāvājam Jums plašu ģeodēzisko un topogrāfisko pakalpojumu klāstu:

Inženier-topogrāfiskā uzmērīšanaRūpnīcas teritorijas topogrāfija

Topogrāfisko plānu izgatavošana mērogos M1:250, M1:500, M1:1000, M1:2000

Uzmērīto objektu 2D un 3D vizualizācija

Izbūvētu inženierkomunikāciju izpildmērījumi

Ēku, būvju un inženierkomunikāciju izpilduzmērīšana nodošanai ekspluatācijā

Būvasu iznešana un nostiprināšana dabāElijas_11

Ģeodēzisko tīklu apsekošana

Fasādes uzmērīšana

Karjeru uzmērīšana, izstrādes apjomu aprēķināšana

Industriālā ģeodēzija

slide2Kādi dokumenti nepieciešami, lai noformētu pasūtījumu:

 1. personu apliecinoši dokumenti (fiziskai personai)

2. rekvizīti (juridiskai personai)

3. uzmērāmās teritorijas shēma vai robežplāns

Likumdošana un normatīvie akti:

Ģeotelpiskās informācijas likumsIzpildmerijums_1

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”

Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”

Jaunumi

Kontakti

Kompānija “PARNAS” Pro SIA
Ēveles iela 12 k-2, Rīga, LV–1013;
Tālrunis: +371 67339911; +371 67339912
Fakss: +371 67339913
e-mail: parnas@parnas.lv

Norēķinu rekvizīti
Reģ.Nr. LV40103028403
A/S „Swedbank”, HABALV22
LV48HABA0001408051748

Filiāles

Daugavpilī
18.Novembra iela 68, LV–5404;
Tālrunis: +371 65426470
Fakss: +371 65426478
e-mail: parnasd@parnas.lv

Ventspilī
Dzintaru iela 66, LV–3600
Tālrunis: +371 29640972
e-mail: parnasv@parnas.lv