Ieguldījums tavā nākotnē

Nov 03, 2015 Jaunumi
ieguldijums_tava_nakotne

Kompānija PARNAS Pro SIA 2015.gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedalās Jauniešu garantijas pasākumā, Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros.

Pasākuma ietvaros Kompānija PARNAS Pro SIA nodarbina jauniešus ģeodēzijas, zemes mērniecības un zemes ierīcības jomā, ļaujot tiem pēc augstskolas pabeigšanas iegūt pirmo darba pieredzi kā arī pilnveidot iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas un pielietot tās profesijā.

Jaunumi

Kontakti

Kompānija “PARNAS” Pro SIA
Ēveles iela 12 k-2, Rīga, LV–1013;
Tālrunis: +371 67339911; +371 67339912
Fakss: +371 67339913
e-mail: parnas@parnas.lv

Norēķinu rekvizīti
Reģ.Nr. LV40103028403
A/S „Swedbank”, HABALV22
LV48HABA0001408051748

Filiāles

Daugavpilī
18.Novembra iela 68, LV–5404;
Tālrunis: +371 65426470
Fakss: +371 65426478
e-mail: parnasd@parnas.lv

Ventspilī
Dzintaru iela 66, LV–3600
Tālrunis: +371 29640972
e-mail: parnasv@parnas.lv